Instructie najaarslierdienst

In het najaar is de inschrijving geopend vanaf 1 september tot de dag voor de eerste lierdienst. Iedereen dient zich dus op een lierplek ingeschreven te hebben voor de eerste lierdag.
De reden hiervoor is om opstroping voor de laatste werkdag te voorkomen.
Zo weten de leirbazen en de havencommissaris waar ze aan toe zijn, maar ook voor de leden is het belangrijk om van een lierplek verzekerd te zijn.
Natuurlijk is het bij onvoorziene omstandigheden mogelijk dat 2 ingescghreven schepen met elkaar ruilen, maar dat moet je dan wel zelf regelen en doorgeven aan de liercommissie.

Het lieren dient te verlopen volgens het door het bestuurop 19-4-2017 vastgestelde  lierprotocol, dat je hier kunt downloaden.

Belangrijkste aandachtpunten:
bedenk dat je tijdens het lieren en het verplaatsen van je schip volledig zelf verantwoordelijk bent voorde veiligheid van trailer, schip, je hulpkrachten en jezelf. de lierbazen zijn enkel verantwoordelijk voor het lieren.
Zorg dat je ruim op tijd op de haven aanwezig bent. Je helpt bij de boten voor jou en na jou.
Zorg voor een goede voorbereiding van het schoonspuiten, de hogedrukspuit in orde , de vuilwaterpomp aan, kleding, schoonmaken helling, afvoeren vast vuil (niet in de goot spuiten).
Prepareer je boot en trailer (banden, steunen) vooraf aan het lieren, niet op de leirdag zelf.
zorg voor voldoende hulpkrachten en hulpmiddelen (o.a. lihjnen)
Tijdens het leren bevindt niemand zich op, naast of achter het schip.
Tijdens het lieren op de helling is het schip gezekerd zodat het niet van de trailer af kan glijden.
Volg de aanwijzingen van de lierbazen stipt op.
Plaats het schip in de winterstalling op de door de havencommissaris toegewezen plaats.
Je mag het schip pas opbokken als de havencommissaris de plaatsing heeft goedgekeurd.

Terug naar het formulier.