Lidmaatschap aanvragen van watersport vereniging Maas en Waal

Momenteel zijn alle ligplaatsen bezet en is er een aanzienlijke wachtlijst. De kans dat een ligplaats beschikbaar komt is de komende 2 kalenderjaren nihil en nieuwe aanmeldingen voor lidmaatschap (met bijbehorend recht op een ligplaats) worden voorlopig niet in behandeling genomen. U kunt het formulier wel invullen als u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Houdt u dan wel rekening met minstens een jaar wachttijd.

 

De haven van wsv Maas en Waal is gelegen in de uiterwaarden aan de noordoever van de Maas ter hoogte van het dorp Heumen, juist aan de oostzijde van de brug van de snelweg A73. De haven heeft ongeveer 80 ligplaatsen en een aantal plaatsen op de wal voor trailerbare boten. De havenfaciliteiten worden beheerd door de leden van de vereniging. De leden van de vereniging zijn dan ook verantwoordelijk voor de instandhouding van onze haven. Om de beheerskosten zo laag mogelijk te houden wordt van de leden een sterke betrokkenheid verwacht in de vorm van actief meedoen aan onderhoud- en verenigingstaken. Voordat u als lid van de vereniging wordt toegelaten is er een kennismakingsperiode van twee jaar (aspirant lidmaatschap). Tijdens deze periode hebben zowel u als de vereniging de mogelijkheid om te beoordelen of er aan de wederzijdse verwachtingen kan worden voldaan.

Een aanvraag voor het verkrijgen van het aspirant-lidmaatschap kan tot 1 november voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. U kunt alleen als aspirant cq jeugd lid worden toegelaten indien er een ligplaats beschikbaar is en u tevens op het moment van aanvraag over een boot beschikt. Voor 31 december laten we u weten of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Het aspirant lidmaaschap gaat in op 1 januari voor een volledig kalenderjaar.

Indien er een ligplaats beschikbaar komt nadat we uw aanvraag ontvangen hebben nemen we contact met u op om deze als tijdelijke ligplaats voor het resterende seizoen aan te bieden.

In verband met de reële kans op hoog water gedurende de winter, mogen er, op voorschrift van Rijkswaterstaat, geen schepen in de haven liggen in de periode tussen 1 november tot 1 april. Om schepen te water te laten en uit het water te halen is er in de haven een helling en een lier. Er is geen kraan aanwezig, dus eigenaren van schepen die gebruik willen maken van de helling dienen over een geschikte trailer te bezitten. Tevens is er op het haventerrein de mogelijkheid om schepen te stallen tijdens de winterperiode.

De lidmaatschaps contributie en prijsopgave voor verdere haven faciliteiten kunt u vinden in het huishoudelijk reglement.

Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden als aspirant cq jeugd lid. Nadat wij het compleet ingevulde aanvraagformulier lidmaatschap hebben ontvangen zullen wij uw aanmeldingsverzoek in behandeling nemen. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Tevens dient u over een geldende WA verzekering voor uw boot te beschikken. Wanneer u zich aanmeldt als lid gaat u akkoord met het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Beveiligingscode Beveiligingscode