Zoeken

Ooststeiger hersteld en weer beschikbaar

15 april 2021  -  Algemeen
Enkele weken geleden hebben we jullie bericht over de gedeeltelijke verzakking van de oost-steiger als gevolg van de hevige sneeuwval begin februari. Vanwege de onveiligheid en met het oog op de herstelwerkzaamheden was het gebruik van de oost-steiger tot nader order niet toegestaan. Vandaag donderdag 15 april 2021 is er door een aantal vrijwilligers onder leiding van Pieter Brittijn hard gewe...

Nog even geduld, aan de reparatie Ooststeiger wordt gewerkt

06 april 2021  -  Algemeen
Zoals bekend uit eerdere informatie mag de door zware sneeuwval begin februari beschadigde oost-steiger tot nader order niet worden gebruikt om vaartuigen aan af te meren. Dit is noodzakelijk om herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.  In afwijking van wat op 26 maart 2021 in de Algemene Ledenvergadering naar voren is gebracht zal - zoals het er nu naar uitziet geen beroep worden ged...

Onderwerp: Veilige tewaterlating vaartuigen en verblijf op haventerrein vaarseizoen 2021

01 april 2021  -  Algemeen
Zoals bekend kunnen jullie met ingang van 3 april 2021 jullie vaartuigen weer met behulp van onze lier van onze helling te water laten. Voorwaarde daartoe is dat iedereen die gebruik van de lier wil maken zich op onze verenigingswebsite (Tabblad Haven en terrein/Lierdagen) voor de gewenste lierdag heeft ingeschreven. Voor een doelmatig en veilig verloop van de tewaterlatingen op de lierdage...

Link naar de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2021

25 maart 2021  -  Algemeen
Beste leden en aspirant leden,   Hierbij de link naar de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 26 maart 2021.   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ3MTIzZjktZWI3Ny00ZDYxLWEzNWQtZmZiYzRiMmJmMWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0f12b69-ac3e-4ab1-9294-efe7ab4695c5%22%2c%22Oid%22%3a%2233b76777-a0f6-4cfa-af0a-18f915054d10%22%7d   Er kan vanaf 19.45 uur ingelogd w...

Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2021

28 februari 2021  -  Algemeen
Beste (aspirant) leden, Op vrijdagavond 26 maart 2021 zal vanaf 19.30 uur de voorjaars Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Maas en Waal worden gehouden. Vanwege de maatregelen van de Rijksoverheid in het kader van de COVID 19 pandemie is het niet mogelijk om een fysieke vergadering in ons clubhuis of op een andere locatie te houden. Net als bij onze najaarsvergadering in 2020 za...