Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2021

Geplaatst op 28-02-2021  -  Categorie: Algemeen

Beste (aspirant) leden,

Op vrijdagavond 26 maart 2021 zal vanaf 19.30 uur de voorjaars Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Maas en Waal worden gehouden. Vanwege de maatregelen van de Rijksoverheid in het kader van de COVID 19 pandemie is het niet mogelijk om een fysieke vergadering in ons clubhuis of op een andere locatie te houden. Net als bij onze najaarsvergadering in 2020 zal ook nu voor een digitale vergadering met gebruikmaking van het programma Microsoft Teams worden gehouden. Om deel te kunnen nemen moet u over een Laptop of Desktop PC beschikken met microfoon en camera ben uiteraard een internetverbinding.

Leden en aspirantleden die aan de vergadering willen deelnemen kunnen zich tot 18 maart 2021 24.00 uur per mail bij mij (cqboot12@outlook.com) aanmelden. U zult dan op 21 maart 2021 de link naar het programma Microsoft Teams, een gebruiksaanwijziging hoe in te loggen en tenslotte gedragsregels voor de vergadering ontvangen.

De agenda en vergaderstukken zullen uiterlijk op 15 maart 2021 aan alle (aspirant) leden worden toegezonden. Over de vergaderstukken kunt u tot 23 maart 2021 19.30 uur per email aan mij (cqboot12@outlook.com) vragen stellen. Deze vragen zullen zo mogelijk voorafgaande aan de vergadering worden beantwoord en anders ter vergadering op 26 maart. De vragen en antwoorden zullen op de verenigingswebsite worden geplaatst. Vanzelfsprekend zult u ook tijdens de vergadering vragen kunnen stellen.

Met vriendelijke groet,

Kees Boot, Secretaris Watersportvereniging Maas en Waal

Email: cqboot12@outlook.com