Botenwagens en inschrijven lieren

Geplaatst op 08-09-2021  -  Categorie: Algemeen

Beste (aspirant)leden,

Hebben jullie ook zo genoten van onze Verenigingsdag afgelopen zaterdag 4 september 2021?

Het bestuur wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die een bijdrage heeft geleverd bij

de voorbereiding en uitvoering van de Verenigingsdag hartelijk te bedanken. Mede dankzij de

gezamenlijke inspanning was het naar ons idee een succesvolle dag! Inmiddels staat hiervan een

fotoreportage (fotograaf Ton Gelsing) op de onze website.

Zoals jullie weten komt langzamerhand het einde van het vaarseizoen 2021 in zicht.

Graag vraagt het bestuur daarom jullie aandacht voor het volgende:

  1. Technische staat weg- en boottrailers

Mede naar aanleiding van de ervaringen tijdens het afgelopen hoogwater is nogmaals de noodzaak

gebleken dat iedereen over een deugdelijke weg- of boottrailer kan beschikken. Daaronder wordt het

volgende verstaan:

Wegtrailers voor open zeil- of motorboten & boottrailers voor zeil- en motorjachten moeten qua

technische staat en onderhoudsniveau (banden, koppeling, lagers, constructie en voldoende

bodemvrijheid) geschikt zijn om zowel veilig op onze scheepshelling en haventerrein te worden

gebruikt als zonodig bij dreigend (extreem) hoogwater met een daarvoor geschikt trekkend

voertuig veilig over de weg ons haventerrein te kunnen verlaten.

Schouwen weg- en boottrailers

Weg- en boottrailers zullen door schouwmeesters in de maand september 2021 op technische staat

en onderhoudsniveau worden onderzocht. Mocht dat naar het oordeel van de schouwmeesters

noodzakelijk zijn, dienen eventuele reparaties en/of verbeteringen binnen de daartoe aan te geven

termijn te worden aangebracht. Wacht met eventueel reparatiewerk niet tot het laatste moment!

De schouwmeesters onderzoeken of de reparaties juist en volledig zijn uitgevoerd. Zijn de reparaties

niet of niet deugdelijk uitgevoerd, dan mag de weg- of boottrailer niet op onze helling worden

gebruikt en dient deze ons haventerrein te verlaten.

2. Inschrijven voor uitlieren

Het inschrijfformulier voor het lieren van dit najaar staat weer gereed op de website:

https://wsvmaasenwaal-site.e-captain.nl/lierdagen

Iedereen moet zich vóór 7 oktober 2021 hebben aangemeld. Vanaf 9 oktober t/m 31 oktober wordt

er op zaterdagen en zondagen gelierd. Per dag is het aantal inschrijvingen beperkt tot zeven. Hoe

eerder je het inschrijfformulier op de site invult hoe meer keuze er nog is!

 

Met vriendelijke groet mede namens Maarten, Maurits, Bas, Wouter en Lambert,

Kees Boot, Secretaris WSV Maas en Waal