Check-coronatoegangsbewijs

Geplaatst op 05-11-2021  -  Categorie: Algemeen

Zoals je ongetwijfeld al via de media hebt gehoord....Het kabinet heeft met ingang van zaterdag 6 november 2021 de regels met betrekking tot het COVID/Coronatoegangsbewijs aangescherpt. 

Iedereen die iets in onze kantine wil gebruiken of gebruik wil maken van de toiletten in ons clubhuis of gebruik wil maken van ons buitenterras zal een “groen” COVID/Coronatoegangsbewijs moeten laten zien aan de barvrijwilliger of aan een aanwezig bestuurslid. Dit betekent dat men om mee te kunnen doen aan de komende werkdagen op 6, 13, 20 en 27 (reservedatum) november2021 dus ook een “groen” COVID/Coronatoegangsbewijs moet kunnen overleggen.

Als je aan de bar in de kantine alleen een bestelling wil doen of consumpties wil afhalen is geen COVID/Coronatoegangsbewijs noodzakelijk. Bedenk daarbij wel dat men deze consumpties dan niet in de kantine zelf of op het buitenterras mag gebruiken!

Wanneer is sprake van een “groen” COVID/Coronatoegangsbewijs?

 · Men is volledig tegen COVID 19 gevaccineerd en de laatste vaccinatie heeft – afhankelijk van het vaccin tenminste 7 of 14 dagen geleden plaatsgevonden.

· Men kan een negatieve uitslag van een PCR test uitgevoerd door de GGD overleggen die niet langer dan 24 uur geleden is gehouden.

· Men kan een verklaring overleggen van een arts waaruit blijkt dat men minimaal 11 dagen en maximaal 6 maanden of 180 dagen geleden Corona heeft gehad en inmiddels weergenezen is.

Hoe kom ik aan een COVID/Coronatoegangsbewijs?

Door op de smartphone de CoronaCheck App te downloaden en in deze app met behulp van de eigen DIGID een zogenaamd persoonlijk vaccinatiebewijs in de vorm van een QR code te maken wordt een persoonlijk digitaal COVID/Coronatoegangsbewijs aangemaakt. Door deze app aan te klikken op de smartphone kan op het beeldscherm de persoonlijke QR Code zichtbaar worden gemaakt.

Indien men geen smartphone heeft is het ook mogelijk om met behulp van de eigen DIGID op een PC of  Laptop via de website https://coronacheck.nl/nl/print/ een COVID/Coronatoegangsbewijs aanmaken en hiervan een papieren afdruk inclusief QR code afdrukken.

Hoe wordt het COVID/Coronatoegangsbewijs gecheckt?

De barvrijwilliger of het bestuurslid zal met zijn of maar smartphone met behulp van de “CoronaCheck Scanner App” de QRcode op de smartphone of op de papieren afdruk van het COVID/Coronatoegangsbewijs scannen. Bij een “groen” beeld beschikt de bezoeker over een geldig COVID/Coronatoegangsbewijsen heeft hij of zij toegang tot de kantine, de toiletten en het buitenterras. Bij een “rood” beeld beschikt de bezoeker niet over een geldig COVID/Coronatoegangsbewijs en heeft dus geen toegang tot de kantine, de toiletten en het buitenterras. In dat geval zal de bezoeker worden gevraagd, tenzij dringende aanwezigheid op het haventerrein van betrokkene noodzakelijk is, onze jachthaven te verlaten en in ieder geval tenminste 1,5 meter afstand tot anderen aan te houden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat(aspirant)leden die niet over een geldig COVID/Coronatoegangsbewijs kunnen beschikken hierdoor tot nader order nauwelijks tot niet aan verenigingsactiviteiten zullen kunnen deelnemen. Dit is echter in de eerste plaats het gevolg van de door de rijksoverheid gestelde regels die het bestuur verplicht is uit te voeren. Anderzijds is het natuurlijk ieders persoonlijke keuze om zich wel of niet te vaccineren respectievelijk wel of niet voorafgaande aan een activiteit op COVID 19 te laten testen door de GGD en daarvan de consequenties te aanvaarden.

Hopelijk komt er binnen afzienbare tijd een einde aan de COVID 19 pandemie waardoor we weer naar een samenleving zonder de huidige beperkingen kunnen terugkeren.

Het bestuur hoopt op ieders begrip en medewerking en spreekt de wens uit dat iedereen gezond mag blijven.

Vanwege het oplopend aantal COVID 19 besmettingen en de feitelijke onmogelijkheid om voldoende onderlinge afstand in de kantine aan te houden overweegt het bestuur om de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2021 in digitale vorm te zullen houden. Nadere informatie hierover volgt spoedig.

Kees Boot,

Secretaris