Besluiten Algemene Ledenvergadering 19 november 2021

Geplaatst op 28-11-2021  -  Categorie: Algemeen

Op 19 november 2021 heeft een digitale Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Maas en Waal plaatsgevonden. Vanwege de COVID 19 restricties was het een digitale vergadering. Omdat waarschijnlijk niet iedereen over de ICT-faciliteiten (Desktop/Laptop/Tablet met camera en microfoon) en een adequate Internetwerverbinding beschikt was het jammer genoeg niet voor iedereen mogelijk om aan de vergadering deel te nemen.

Weten wat aan de orde kwam en wat er is besloten?

Kijk op de site: onder de knop Vereniging; Stukken voor ALV. Bovenaan zie je het het concept-verslag, vervolgens de agenda en de overige documenten van de Algemene Ledenvergadering 19 november 2019 .