CORONA - nieuwe maatregelen, richtlijnen Lieren aangepast, ALV en werkdag

Geplaatst op 14-10-2020  -  Categorie: Algemeen

Nu de regering besloten heeft de maatregelen aan te scherpen, kunnen wij wederom niet anders dan volgen. Wij hebben eerder afspraken gemaakt, die ik hier herhaal:

 Algemeen

 •  Op het verenigingsterrein houdt iedereen zich uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
 •  Solo aan de boot werken blijft toegestaan, uiteraard met inachtname van de richtlijnen.
 •  Clubhuis, douche en bar blijven tot nader order gesloten.
 •  Gebruik van de helling is toegestaan met dien verstande, dat alleen boten uit het water gehaal mogen worden met een lengte tot 6.5 meter en alleen van leden die in het verleden ook gewoon waren om de boot zelfstandig met eigen auto uit het water te halen. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen (maximaal met twee personen en 1,5 meter onderlinge afstand!).
 •  Alle verenigingsactiviteiten blijven tot nader order opgeschort.
 • De werkdag begin november om haven en terrein winterklaar te maken zal over drie werkdagen worden opgesplitst om het samenkomen van teveel leden tegelijkertijd te voorkomen. Op elke werkdag zullen één of meer specifieke klussen worden uitgevoerd waarvoor leden zich vooraf kunnen inschrijven. Nader informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 Het lieren

 In overleg met de liercommissie is besloten om het lieren beperkt en met strikte afspraken te continueren. De inschrijving op de site voor het lieren is al enige tijd geopend. Op de site, waar je voor het lieren moet inschrijven, staan de gebruikelijke instructies, die door de betrokkenen nauwkeurig gevolgd moeten worden. Aanvullend zijn de volgende instructies:

 • Inschrijven altijd via de site.
 • Het lierterrein loopt vanaf de caravan en is tijdens het lieren verboden terrein voor overige leden.
 • Maximaal vier personen op het lierterrein; dit zijn de eigenaar van de te lieren boot en een aan te wijzen helper (bijvoorbeeld de eigenaar van de opvolgende boot) en de twee lierbazen.·        De lierbazen blijven altijd op het lierterrein. Vanaf de caravan naar het winterstallingsterrein helpen twee, door de eigenaar aan te wijzen helpers. Uiteraard met inachtname van de anderhalve meter-regel.
 • Alleen het winterstallingsterrein is toegankelijk voor niet-lierende leden. Het terrein is tijdens de lieractiviteiten vanaf de caravan niet toegankelijk (dus ook niet het terras!) voor overige leden. Als je om goede redenen toch naar de oost-steiger moet, dan alleen na toestemming van de lierbaas.
 • Tijdens de lierdagen kan er kan geen gebruik van de helling worden gemaakt voor andere boten dan die van de inschrijvers voor lieren. Als je van de helling gebruik wil maken, dan buiten de geplande liertijden (zie site).

 De Algemene Leden Vergadering

 De ALV van 30-10-2020 wordt digitaal georganiseerd. Komende week krijgt iedereen de uitnodiging met de daarbij behorende stukken en een verdere instructie.

 We zijn ons ervan bewust, dat dit voor ons allemaal nog steeds een vervelende opgave is, maar we kunnen deze crisis alleen op deze manier samen oplossen en solidariteit is daarbij onontbeerlijk.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Maarten Verlinden, secretaris