Coronavirus

Geplaatst op 01-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden, aspirantleden en donateurs van WSV Maas en Waal,

 

Nu de regering besloten heeft de maatregelen te verlengen tot 28 april, kunnen wij niet anders dan volgen. Wij hebben eerder afspraken gemaakt, die ik hier herhaal:

 

  • De inschrijving op de site voor het lieren is gesloten. Lambert zal met een nieuwe planning komen als de tijd daarvoor rijp is. Lieren is tot die tijd uiteraard NIET toegestaan.
  • Solo aan de boot werken is toegestaan, uiteraard met inachtname van de richtlijnen.
  • Clubhuis en bar blijven tot nader order gesloten. Toiletgebruik in overeenstemming met de richtlijnen.
  • Gebruik van de helling is toegestaan met dien verstande, dat alleen boten te water gelaten mogen worden met een lengte tot 6.5 meter en alleen van leden die in het verleden ook gewoon waren om de boot zelfstandig met eigen auto te water te laten. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen (maximaal met twee personen en 1,5 meter onderlinge afstand!).
  • Alle verenigingsactiviteiten tot en met 28 april worden tot nader order opgeschort.

 

We zijn ons ervan bewust, dat dit voor ons allemaal een vervelende opgave is, maar we kunnen deze crisis alleen op deze manier samen oplossen en solidariteit is daarbij onontbeerlijk.

We krijgen als bestuur steunbetuigingen van leden en er zijn  er ook die informeren naar de gezondheid van anderen. Wij hebben de afgelopen dagen contact gehad met de meest kwetsbare leden (voor zover wij dat natuurlijk kunnen inschatten) en tot dusver maakt iedereen het goed. Wij zijn erg blij met deze warme en positieve belangstelling.

 

We zullen als daar aanleiding voor is doch uiterlijk 21 april van ons laten horen en we wensen iedereen sterkte en gezondheid toe!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

 

Maarten Verlinden, secretaris