Gedragslijn voor werkdagen i.v.m. COVID 19 

Geplaatst op 05-11-2020  -  Categorie: Algemeen

Zoals eerder is bericht zullen op 7, 14 en 21 november 2020 werkdagen worden georganiseerd. Hieraan kunnen per werkdag maximaal 10 leden of adspirant-leden deelnemen die zich vooraf op de verenigingswebsite hebben ingeschreven en per mail bevestiging van hun inschrijving hebben ontvangen. 

Op woensdagavond 4 november 2020 zijn door de regering aanvullende maatregelen van kracht verklaard. Eén van deze aanvullende maatregelen betreft de maximale groepsgrootte van 2 personen ouder dan 12 jaar bij activiteiten buiten de eigen woning.

 

Het bestuur vraagt vriendelijk doch dringend bij deelname aan de werkdagen de volgende gedragslijn aan te houden:

  1. Per klus maximaal 2 personen.
  2. Houd een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) aan.
  3. Mocht het door de aard van een klus (zoals het verplaatsen van zware voorwerpen) onvermijdelijk zijn om een kortere onderlinge afstand dan 1,5 meter aan te houden, draag dan een mondkapje. Zorg dus dat je een mondkapje bij je hebt!
  4. De kantine is gesloten en dus helaas niet toegankelijk, behalve voor de leden belast met de organisatie en de koffie- en theevoorziening van de werkdagen en dames die naar het toilet gaan.
  5. Koffie en thee zullen buiten het clubhuis worden verstrekt waarbij iedereen uiteraard tenminste de voorgeschreven onderlinge afstand aanhoudt.
  6. Het is niet toegestaan om in het clubhuis te douchen. Van de toiletten mag wel gebruik worden gemaakt.

 Aan het begin van elke werkdag zal iedere deelnemer door de organisatie op deze gedragslijn gewezen worden.

Heb je één of meer Corona/COVID 19 gerelateerde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid)? Blijf thuis en laat je testen! Blijf ook thuis als je wel getest bent, maar de uitslag nog niet bekend is en uiteraard ook als je positief getest bent. Blijf tenslotte ook thuis als één of meer huisgenoten COVID 19 hebben.

We vragen jullie begrip en medewerking in het belang van de gezondheid van ons allen.

Graag wensen wij jullie veel plezier bij de komende werkdagen!

 Het bestuur van Watersportvereniging Maas en Waal,

 Kees Boot, Secretaris