Hoogwater

Geplaatst op 18-07-2021  -  Categorie: Algemeen

Op vrijdag 16 juli 2021 zijn door de haven- en liercommissiede laatste werkzaamheden verricht om onze haven en clubhuis zoveel mogelijk hoogwaterbestendig te maken. De harde werkers werden door het bestuur met broodjeskroket verrast. Daarnaast werd er ook een lekkernij bij de koffie geserveerd.

Tegen 16.00 uur kon worden vastgesteld dat de haven leeg was en op het haventerrein slechts twee 162 ‘s, één Marieholm, één motorbootje en uiteraard onze “Vincent” naast een flinke vloot bootwagens waren achtergebleven. In de kantine zijn de voorraden zo hoog mogelijk gezet.Technische installaties zijn afgesloten en waar mogelijk verwijderd. De afsluiter in de dijk van de Kasteellaan van onze rioolpersleiding is gesloten. Wij kunnen nu niet onbedoeld bijdragen aan het onderlopen van Heumen.

Het bestuur heeft vrijdagavond de belangrijkste doorgevoerde maatregelen op juistheid en volledigheid gecheckt. Op zaterdag zijn de laatste punten weggewerkt. Daarmee moeten haven, clubhuis en stacaravan het aanstaande hoogwater hopelijk zo goed mogelijk kunnen doorstaan.

Graag maakt het bestuur van deze gelegenheid gebruik om iedereen nogmaals hartelijk te danken voor zijn of haar bijdragen aan het in korte tijd samen verzetten van een enorme berg werk!

Afgaande op het laatste hoogwaterbericht van Rijkswaterstaat van zaterdag 17-07 zal het hoogste punt van de hoogwatergolf zondagavond 18 juli 2021 eerst Mook en vervolgens onze haven bereiken. Bij het meetpunt in Mook  wordt op dit moment een hoogste stand van de Maas verwacht van 11,02 meter + NAP. Hierbij geldt een bandbreedte van 10,57 tot 11,47 meter + NAP. Als hoogste stand voor onze haven (kilometerraai167) wordt 10,93 meter + NAP verwacht. Het blijft uiteraard afwachten welke maximale waterhoogte er in de praktijk zal worden behaald.

Inmiddels is de Kasteellaan ondergelopen en ons haventerrein niet meer bereikbaar. De Gemeente Heumen heeft de Kasteellaan methekken afgesloten. Tot nader order is het nu afwachten geblazen wat de wassende Maas ons zal brengen. We hopen er allemaal het beste van. Hou de mailberichten in de gaten!

Namens het bestuur,

Kees Boot

Secretaris