Verbod op recreatievaart op de Maas is inmiddels opgeheven

Geplaatst op 23-07-2021  -  Categorie: Algemeen

Het verbod op recreatievaart op de Maas is op 23 juli 2021 opgeheven; wel opletten
voor drijfvuil en niet in het donker varen.


Vanaf heden vrijdag 23 juli 2021 is het voor vaartuigen die vanwege het afgelopen hoogwater elders
ligplaats hebben gekregen weer mogelijk om via de Maas naar onze haven in Heumen terug te keren.
Voor (aspirant)leden die van de gastvrijheid van de haven van Watersportvereniging De Kraaijenbergse
Plassen gebruik hebben gemaakt wordt uiteraard wel verwacht dat zij zich correct afmelden bij
de havenmeester alvorens naar onze haven te varen.
Vanmorgen is nog hard gewerkt om de resterende schoonmaakwerken op ons terrein uit te voeren.

Daarnaast worden de laatste voorzieningen weer aangebracht en aangesloten.

Alle vaartuigen kunnen vanaf nu en ook zaterdag 24 en zondag 25 juli 2021 weer naar onze haven terugkeren.

Trailers zullen alleen met de lier te water worden gelaten. Gebruik van motorvoertuigen is
daarbij niet toegestaan. Neem wel eerst via de haventelefoon (tel. 06-19273922) contact op met de
lierbaas om af te spreken op welke dag en welk tijdstip je gelierd kan worden. Als je buiten genoemde
dagen en tijden waarop er gelierd wordt met een motorvoertuig zelf uw vaartuig te water wil laten is
dat uiteraard mogelijk na voorafgaande afstemming met de lierbaas via de haventelefoon.
Met de opheffing van het vaarverbod voor de recreatievaart op de Maas en de terugkeer over het
water of over de weg van vaartuigen kunnen we na afronding van de laatste klussen deze hoogwaterperiode gaan afsluiten.
Het bestuur zal in de komende weken samen met het “Hoogwaterteam” en de Commissie Haven en
Terrein de getroffen voorbereidingen, uitvoeringsmaatregelen, afstemming met derden en uiteraard de
communicatie met onze (aspirant)leden evalueren op verbeteringen en eventuele aanpassingen voor
de toekomst. Met de Gemeente Heumen is afgesproken dat eind september 2021 zowel de
Hoogwaterevaluaties van de Gemeente Heumen als die van onze Watersportvereniging met elkaar
zullen worden vergeleken op noodzaak en mogelijkheid om met name de onderlinge afstemming en
communicatie te versterken.


Het bestuur dankt alle (aspirant)leden en donateurs voor zowel voor hun grote inzet, medewerking en
saamhorigheid als voor hun in het bestuur gestelde vertrouwen.
Dit is het laatste hoogwaterbericht van deze hoogwaterperiode. Mocht het noodzakelijk zijn zullen we
jullie via nieuwberichten, nieuwbrieven en op onze website informeren.

Het bestuur van WSV Maas en Waal,
namens dezen,
Kees Boot,
secretaris