Lierwerkzaamheden in Coronatijd

Geplaatst op 23-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Nu de regering besloten heeft de meeste maatregelen te verlengen tot 22 mei, kunnen wij wederom niet anders dan volgen. Wij hebben eerder afspraken gemaakt, die ik hier herhaal:

  • Op het verenigingsterrein houdt iedereen zich uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
  • Solo aan de boot werken blijft toegestaan, uiteraard met inachtname van de richtlijnen.
  • Clubhuis en bar blijven tot nader order gesloten.
  • Gebruik van de helling is toegestaan met dien verstande, dat alleen boten te water gelaten mogen worden met een lengte tot 6.5 meter en alleen van leden die in het verleden ook gewoon waren om de boot zelfstandig met eigen auto te water te laten. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen (maximaal met twee personen en 1,5 meter onderlinge afstand!).
  • Alle verenigingsactiviteiten tot en met 20 mei worden tot nader order opgeschort.

 Het goede nieuws.

 In overleg met de liercommissie is besloten om het lieren beperkt en met strikte afspraken in gang te zetten. De inschrijving op de site voor het lieren is vanaf heden geopend. Op de site, waar je voor het lieren moet inschrijven, staan de gebruikelijke instructies, die door de betrokkenen nauwkeurig gevolgd moeten worden. Aanvullend zijn de volgende instructies:

  • Inschrijven altijd via de site.
  • Maximaal twee personen op het lierterrein (vanaf de caravan), exclusief de lierbazen.
  • Alleen het winterstallingsterrein is toegankelijk voor niet-lierende leden. Het terrein is tijdens de lieractiviteiten vanaf de caravan niet toegankelijk (dus ook niet het terras!) voor overige leden. Als je om goede redenen toch naar de oost-steiger moet, dan alleen na toestemming van de lierbaas.
  • Het clubhuis blijft voorlopig gesloten, dus er zijn geen sanitaire voorzieningen. Overnachten in de haven is verboden. Onderwatertoiletten mogen niet gebruikt worden in de haven.
  • Tijdens de lierdagen kan er kan geen gebruik van de helling worden gemaakt voor andere boten dan die van de  inschrijvers voor lieren. Als je van de helling gebruik wil maken, dan buiten de geplande liertijden (zie site).

 We zijn ons ervan bewust, dat dit voor ons allemaal nog steeds een vervelende opgave is, maar we kunnen deze crisis alleen op deze manier samen oplossen en solidariteit is daarbij onontbeerlijk.

 

We zullen als daar aanleiding voor is doch uiterlijk 21 mei van ons laten horen en we wensen iedereen sterkte en gezondheid toe!

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,                                  

Maarten Verlinden, secretaris