Link naar de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2021

Geplaatst op 25-03-2021  -  Categorie: Algemeen

Beste leden en aspirant leden,

 

Hierbij de link naar de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 26 maart 2021.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ3MTIzZjktZWI3Ny00ZDYxLWEzNWQtZmZiYzRiMmJmMWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0f12b69-ac3e-4ab1-9294-efe7ab4695c5%22%2c%22Oid%22%3a%2233b76777-a0f6-4cfa-af0a-18f915054d10%22%7d

 

Er kan vanaf 19.45 uur ingelogd worden.

 

Tot morgenavond.

 

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van WSV Maas en Waal,

 

Bas ter Steege