Mededelingen vanuit het bestuur

Geplaatst op 04-03-2022  -  Categorie: Algemeen
  • Na lange tijd zal de kantine op zondagmiddag 6 maart 2022 van 15.00 tot 18.00 uur geopend zijn. Dit betreft de maandelijkse winteropening van de kantine voor de maand maart. Met ingang van zondag 3 april 2022 zal de kantine wekelijks op zondagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur geopend zijn. 

 

  • Hoewel de Omikron variant van het COVID 19/Corona nog steeds erg besmettelijk is blijken de effecten bij besmetting van gevaccineerden mee te vallen. Besmetting blijft voor mensen met onderliggende ziekten, een kwetsbare gezondheid en voor niet-gevaccineerden een substantieel risico.  Regelmatig handen wassen e.d. blijven belangrijk en natuurlijk: testen en thuis blijven bij klachten. 

 

  • De Binnenloper (editie maart 2022) ligt in het clubhuis klaar om mee te nemen. Elk (aspirant)lid mag hiervan één exemplaar meenemen. Onder eindredactie van Maurits van Ravesteyn hebben diverse leden een lezenswaardige bijdrage aan de Binnenloper geleverd, dank daarvoor!

 

  • In tegenstelling tot eerdere berichten niet meerdere, maar één werkdag in maart. Op zaterdag 12 maart 2022 zal van 09.30 tot 14.30 uur de Voorjaarswerkdag worden gehouden. Van 09.00 tot 09.30 uur vangt de werkdag met koffie en thee aan. Om 12.30 uur wordt heerlijke soep met brood verstrekt. Inschrijven is vanaf 3 maart 2022 tot en met woensdag 9 maart  2022 mogelijk op de site: Tabblad Haven en Terrein, subblad werkdag. 

 

  • Op vrijdagavond 25 maart 2022 zal van 20.00 tot circa 22.00 uur de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Nadere informatie volgt binnenkort.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Kees Boot, secretaris