Midwinter update

Geplaatst op 23-01-2024  -  Categorie: Algemeen

De Ankerworkshop op 21 januari werd door 19 deelnemers bezocht.

Op maandagavond 22 januari vond de tweede visie-bijeenkomst plaats over de toekomst van onze vereniging; hoe willen we dat M&W eruit ziet over vijf jaar?  Deze vorm van ledenberaad bood veel ruimte om gestruktureerd van gedachten te wisselen. In kleine groepen werden wensen en voorkeuren uitgesproken over hoe de toekomst eruit zou moeten zien; welke zaken verdienen meer aandacht en hoe kunnen we het toewerken naar een toekomst met een actiever ledenbestand. Het is nu aan het bestuur en vervolgens aan de ledenvergadering om de resultaten verder te bespreken en de toekomstvisie vast te stellen.  

Er is een nieuwe datum vastgesteld voor onze jaarlijkse Verenigingsdag dit wordt Zaterdag 22 juni (ipv eind augustus). Op 7 april zal in plaats van een tweede sessie Ankeren een workshop Marifoongebruik worden verzorgd, door Marcel Caerteling, Frans en William voor leden die meer willen weten over het gebruik van de marifoon en overwegen een marifooncertificaat te halen. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. 

Via deze link: ankeren-maas-en-waal-pppresentatie-van-workshop-21-jan-2024.pdf kun je PPpresentatie bekijken die de leiddraad was tijdens de workshop Ankeren. Leo en Maurits kunnen terugkijken op een levendige bijeenkomst, deze bood veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en ook handige tips werden uitgewisseld. Geanimeerd konden de aanwezigen snuffelen en trekken aan verschillende typen ankers. Enkele  aspirantleden hebben zich aan de hand van waterkaarten goed oriënteerd op geschikte ankerplekken in ons vaargebied.