Nieuwjaarswens en meer vanuit het bestuur

Geplaatst op 09-01-2022  -  Categorie: Algemeen

Namens het voltallige bestuur: de beste wensen voor 2022 en bovenal een mooi verenigings- en vaarseizoen!

Het was een bizar jaar, 2021. Naast de inmiddels gebruikelijke corona-ellende hadden we in februari te dealen met een door hevige sneeuwval verzakte ooststeiger en halverwege juli moesten we de hele haven evacueren en stond het water in het clubhuis. Maar de kracht van onze vereniging blijkt juist dan uit de veerkracht en saamhorigheid waarmee de problemen effectief worden aangepakt en opgelost.

Er was begin september gelukkig wel weer een geslaagde verenigingsdag, waar velen van genoten hebben.

Hoe het komende seizoen, in het licht van de pandemie, gaat lopen moeten we nog afwachten, maar ik ben optimistisch. In ieder geval wordt er al hard gewerkt door de PWG aan de voorbereiding van de vervanging van de steigerplaten (voor wie dit niet weet: PWG staat voor Pieter Werk Groep, het Pieter Brittijn Team, te weten Pieter, Gerrit, Henno, Hemmie, Jaap en Leo). Er is al een soort wagon gemaakt, die over de steiger kan rijden en op dit moment wordt er een apparaat ontwikkeld, waarmee de oude steigerplanken als damwand voor het talud in de bodem gedreven kunnen worden. Er wordt natuurlijk ook gerekend op ondersteuning van overige leden maar daar krijgen jullie t.z.t. nog een mail over.  De eerste steigerplanken zijn al verwijderd, voor nu geldt het nadrukkelijke verzoek om niet ongevraagd de weststeiger te betreden, te gaan helpen of adviseren!

Tot slot wil ik nog even melden dat de vacature coördinator horeca is ingevuld. De warme overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden en tijdens de aanstaande ALV zullen wij e.e.a. officieel maken. Het betreft overigens een team van vier dames, dat die zich op de verenigingsdag onmiskenbaar positief heeft laten zien: Anne, Linda, Silvia en Marleen.

Aansluitend volgt de online beeldpresenatie waarbij verschillende leden die betrokken waren bij  het afleveren van T'ADORE het schip van Gijs hebben hun inbreng hebben. 

Op het eind van de ''bijeenkomst'' brengen we gezamenlijk een toost uit op dit nieuwe jaar.

Maarten Verlinden op de online ''nieuwjaarsborrel''