Nieuwsbericht d.d. 1 juli 2022

Geplaatst op 15-07-2022  -  Categorie: Algemeen

Aan het begin van de zomerperiode wil het bestuur jullie mede namens de
commissie Haven en Terrein en de Bar- en Horecacommissie over het volgende
informeren!

“Verkoop” ligplaats ?
Door beëindiging van het lidmaatschap of aanschaf van een groter vaartuig verkopen
onze leden hun vaartuigen regelmatig aan derden. Het bestuur krijgt regelmatig
vragen in hoeverre kopers van vaartuigen het recht hebben gebruik te mogen maken
van de ligplaats en eventuele winterstallingsplaats van de verkoper.
Het bestuur verhuurt de ligplaatsen in onze haven of in de winterstalling uitsluitend
met betrekking tot een omschreven en met name genoemd schip aan een met name
genoemde persoon. (Aspirant)leden die hun vaartuig aan derden (kopers) willen
verkopen kunnen hun ligplaats echter niet aan derden overdragen. (Zie artikel 9, lid a
Huishoudelijk Reglement)
De koper van het vaartuig kan wel bij het bestuur (havencommissaris) een aanvraag
voor een zogenaamde maand ligplaats doen. Het bestuur kan de koper dan toestaan
gedurende het resterende vaarseizoen gebruik te maken van de eerder door de
verkoper van onze watersportvereniging gehuurde ligplaats. Hiervoor wordt wel een
maandelijkse vergoeding van € 4 per vierkante meter in rekening gebracht. (zie
artikel 10 Huishoudelijk Reglement)
Kopers die (aspirant)lid van onze watersportvereniging willen worden moeten
uiteraard wel voor 1 november bij de secretaris een aanvraag voor het aspirant-
lidmaatschap van onze watersportvereniging (inclusief ligplaats en eventuele
winterstallingsplaats) doen. Bij het toekennen van het (aspirant)lidmaatschap weegt
het bestuur mee of de koper door houding en gedrag blijk geeft een positieve
bijdrage aan onze watersportvereniging te leveren. Toewijzing van het aspirant-
lidmaatschap is daarom geen recht waarop de koper een beroep kan doen.

Update Bar- en Horecacommissie: Nieuwe ontwikkelingen per 1 juli 2022

De afgelopen periode zijn er heel veel gezellige zondagen geweest in de kantine van
Watersportvereniging Maas en Waal! Als nieuwe Bar- en Horeca commissie vinden
we het fijn om te zien dat steeds meer mensen het gezellig vinden om op zondag
een drankje te komen drinken.
Hebben jullie onze nieuwe spelletjes hoek al gezien? Naast de loungebank in de
kantine zijn sinds kort verschillende bord- en gezelschapsspellen te vinden.
Wist je dat vanaf 1 juli...
... de kantine niet van 16:00 tot 19:00 open is, maar van 17:00 tot 20:00? We
houden deze openingstijden in juli en augustus aan, omdat in hartje zomer velen van
ons tot het eind van de middag op het water willen genieten.
... de kantine ook worstenbroodjes, gehaktbroodjes en bitterballen gaat verkopen?

Werkavond 6 juli 2022 is inmiddels succesvol verlopen met ongever 25 deelnemers

Op het programma, het verwijderen van onkruid tussen de betonnen stelconplaten en diverse onderhoudklussen.

Veel dank en lof voor de deelnemers, Het terrein ligt er weer piekfijn bij!

Tot ziens in onze jachthaven, op ons buitenterras, in de kantine of op het water!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Watersportvereniging Maas & Waal,

Kees Boot,
secretaris