Kerstborrel 18 december 2022 en mededelingen bestuur WSV Maas en Waal

Geplaatst op 14-12-2022  -  Categorie: Algemeen

In ons warme clubhuis in Heumen zal op zondagmiddag 18 december 2022 vanaf 15.30 uur de kerstborrel van Watersportvereniging Maas en Waal worden gehouden. De Bar- en Horecacommissie heeft onze kantine weer smaakvol aangekleed en zorgt voor een heerlijk hapje en drankje. Het bestuur hoopt op een grote opkomst om met zoveel mogelijk (aspirant)leden en donateurs terug te kunnen blikken op het afgelopen verenigingsjaar! 

Contributieverhoging 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2022 is besloten om de contributie, liggelden en bijdrage winterstalling met ingang van 2023 met 5% te verhogen. Ook in 2024, 2025 en 2026 zal sprake zijn van een verhoging van 5% van contributie, liggelden en bijdrage winterstalling. Meer informatie hierover staat in het concept-verslag van genoemde Algemene Ledenvergadering.

Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 18 november 2022

Op het besloten gedeelte (inloggen!) van onze verenigingswebsite hier: https://wsvmaasenwaal-site.e-captain.nl/stukken-voor-alv het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2022 te vinden.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement

De Algemene Ledenvergadering heeft op 18 november 2022 besloten om het Huishoudelijk Reglement aan te passen op het gebied van contributie, liggelden, bijdrage winterstalling c.a., verhoging terugverdienregeling en consumptieprijzen. Het aangepaste Huishoudelijk Reglement is te vinden op het besloten gedeelte van onze verenigingswebsite onder het tabblad vereniging/Statuten en HHR.

Camerabewaking

Sinds 2021 worden de eigendommen van onze (aspirant)leden en van onze watersportvereniging met behulp van een camerasysteem in het oog gehouden. Alleen leden van het bestuur en de havenmeesters hebben toegang tot de camerabeelden. De camerabeelden worden maximaal 2 weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. Camerabeelden worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van politie of justitie in geval van een ernstig vermoeden van strafbare feiten aan hen beschikbaar gesteld. Deze beleidslijn zal worden verwerkt in een nog op te stellen Reglement conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verenigingskalender 2023

Bij de bar in onze kantine is tegen een vergoeding van € 10 per stuk de Verenigingskalender 2023 verkrijgbaar. De oplage is beperkt dus wie het eerst komt……

App INFO Maas en Waal      

Sedert november 2022 worden onze (aspirant)leden en donateurs over activiteiten van onze vereniging en dringende berichten (b.v. in geval van hoogwater) geïnformeerd via de WhatsApp ÏNFO MaasenWaal. Om deze berichten te kunnen ontvangen op een smartphone volstaat een telefonisch verzoek aan Silvia Hilhorst op 06-23348394.