Online Algemene Ledenvergadering 30 okt 2020

Geplaatst op 28-10-2020  -  Categorie: Algemeen

Vragen tbv ALV-online WSV Maas en Waal 30 okt 2020

 

Lettie Lubsen:

1. Ik heb veel waardering voor de manier waarop het haventerrein wordt onderhouden - alles ziet er keurig uit. Dit heeft echter een nadeel: werkavonden vervallen en op werkdagen is er niet veel te doen. Werkdagen/avonden zijn juist de gelegenheden waarbij leden enige sociale interactie hebben en je dus andere leden leert kennen.

Ik heb laatst de ledenlijst doorgekeken (ik weet niet meer waarom) en heb tot mijn schrik geconstateerd dat ik de helft niet kende. Mijn verzoek is dus om ook dit

aspect mee te wegen bij het besluiten over het hoe of wat van het havenonderhoud en wat meer - misschien minder zinnige/noodzakelijke - werkzaamheden te bedenken zodat de leden tijdens de werkdagen/avonden bezig gehouden worden en de sociale cohesie in de vereniging bevorderd wordt. In het verlengde hiervan: hopelijk kan de bar in de wintermaanden weer open. Is het mogelijk om een paar dagen tevoren de leden te attenderen dat de bar die zondag open is?

 

Antwoord bestuur:

Dit aspect van de werkavonden vinden wij ook heel erg belangrijk en laten het zwaar wegen bij een eventueel besluit t.a.v. de invulling van de werkdagen en -avonden.

Dit jaar heeft de pandemie ons wat dit betreft ook parten gespeeld. Voor het komende seizoen zullen we hier vanuit het bestuur extra aandacht aan besteden. Een bijkomend aspect dat aandacht verdient is de terugverdienregeling die hier ook mee verbonden is. Overigens zijn concrete suggesties vanuit de commissies en leden natuurlijk ook van harte welkom.

Opening van de bar tijdens de wintermaanden zal deze winter vanwege de pandemie zeer onwaarschijnlijk zijn. Voor in de toekomst: daar staan wij niet onwelwillend tegenover. Het belangrijkste criterium is of er voldoende vrijwilligers zijn die de bar gaan bedienen.

 

Lettie Lubsen:

2. De steigers zijn, als ze nat zijn, erg glad. Ik meen mij te herinneren dat Leo van Hulst eens verteld heeft dat de haven in Batenburg hetzelfde probleem had en dit heeft opgelost door kippengaas over de steigerplanken te leggen. Is iets dergelijks bij ons ook mogelijk?

 

 

Antwoord bestuur:

De steigers: het bestuur zal komende winter ervaringen van andere verenigingen inventariseren en wil komend seizoen een of meer maatregelen tegen deze gladheid gaan uittesten op onze steigers. Gaas zou een oplossing kunnen zijn. Er is in het verleden een proefopstelling met gaas geweest en dat was geen succes. Er is echter een goed plan ontwikkeld door de havencommissie. Op de ALV meer daarover. Er is dus werk aan de winkel komend seizoen en dat biedt ons als vereniging perspectief om de leden bij de uitvoering te betrekken en, zoals Lettie dat formuleert, de sociale cohesie te bevorderen.  Tot zover! Graag tot ‘ziens’ op de ALV of anders in de haven.

 PS1: Ik zal proberen om de notulen van de aankomende ALV binnen een paar dagen als concept rond te sturen, zodat alle leden die, door de pandemie, niet op de vergadering aanwezig konden zijn, toch kennis kunnen nemen van hetgeen is besproken.

 PS2: Hieronder de meerjarenprognose van onze penningmeester.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Maarten Verlinden, secretaris

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WSV Maas en Waal

Heumen, oktober 2020

Meer(5)jaren prognose mbt de investeringen en liquide middelen.

Bij deze meerjaren prognose wordt gekeken naar de liquide middelen van de vereniging en

de te verwachten investeringen de komende tijd.

Banksaldo

2020

 €  113.000,00

Uit eerder jaren hebben we kunnen opmaken dat wanneer er een jaar is met weinig bijzondere

uitgaven dan groeit ons banksaldo met gemiddeld

 €   20.000,00

Te verwacht investeringen

Omschrijving

Kosten

Damwand

 €    15.000,00

Schatting, kosten voor het rechtzetten van de damwand aan de noodzijde van de haven

Beplatingsteigers

 €    55.000,00

Schatting, vervangen van hout door kunststof

Stoomsteigers

 €    15.000,00

Schatting, vernieuwen van de stroomvoorzieningen op de steigers

Lier

 €      7.500,00

Kosten wanneer de lier vervangen moet worden, de lier is uit 1965/70??

Jaar

Saldo

 

verhoog saldo

investering

 

Eindsaldo

2020

 €  113.000,00

 €   20.000,00

 €  15.000,00

stroomsteigers

 €  118.000,00

2021

 €  118.000,00

 €   20.000,00

 €  55.000,00

Beplatingsteigers

 €    83.000,00

2022

 €    83.000,00

 €   20.000,00

 €  15.000,00

damwand

 €    88.000,00

2025

 €    88.000,00

 €   20.000,00

 €              -  

 €  108.000,00

2026

 €  108.000,00

 €   20.000,00

 €              -  

 €  128.000,00

Bij het maken van deze prognose heb ik gebruik gemaakt van de afschrijving en investering tabel van de

laatste ALV. De verwachting is dat waarop wordt afgeschreven dit niet direct technisch afgeschreven is.

Hierom zien wij dit niet direct terug in het overzicht.

Tevens blijft het een prognose, de ALV beslist over de uitgaven van de vereniging.

Verder, het kan financieel meevallen of tegenvallen wanneer bijvoorbeeld de lier meegenomen moet worden

in de investeringen.