Oost-steiger buiten gebruik en voorjaarswerkdagen

Geplaatst op 28-02-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur:

1. Tijdelijke buitengebruikstelling oost-steiger wegens schade

Zoals jullie wellicht reeds gehoord of gezien hebben is onze oost-steiger als gevolg van de extreme sneeuwval begin februari op sommige plaatsen tot circa 20 centimeter verzakt. Een veilig gebruik van de oost-steiger is daarom op dit moment helaas niet mogelijk. Om deze reden en met het oog op het uitvoeren van herstelwerkzaamheden heeft het bestuur besloten het gebruik van de oost-steiger tot nader order te verbieden.  

Op dit moment wordt door een schade expert in opdracht van onze opstalverzekeraar de schade in kaart gebracht. Daarnaast heeft het bestuur offerte gevraagd aan een deskundige onderneming om de schade te herstellen. Inschakeling van een deskundige onderneming zal in de eerste plaats afhankelijk zijn van het antwoord op de vraag of de opstalverzekeraar bereid zal zijn om de schade te dekken.

Op dit moment kan het bestuur nog geen inschatting maken wanneer deze werkzaamheden zullen aanvangen respectievelijk zijn afgerond en de oost-steiger geheel of gedeeltelijk weer in gebruik kan worden genomen.

Leden en aspirant-leden met een ligplaats aan de oost-steiger worden verzocht tot nader order hun vaartuig niet te water te laten tenzij zij ervoor kiezen hun vaartuig tijdelijk in een andere jachthaven ligplaats te laten innemen. Voor (aspirant-) leden die hun vaartuig elders in het water hebben laten overwinteren en daar op 1 april weg moeten, kan in overleg met het bestuur een tijdelijke oplossing worden gevonden.

Het bestuur zal berichten wanneer de oost-steiger weer geheel of gedeeltelijk in gebruik kan worden genomen, we houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

2. Voorjaarswerkdagen 2021

Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 maart 2021 zullen van 9.30 tot 13.00 uur voorjaarswerkdagen worden gehouden. Per werkdag kunnen zich maximaal 10 (aspirant)leden inschrijven via onze verenigingswebsite: Zie tabblad haven en terrein/inschrijving werkdag. De commissie Haven en terrein zal klussen formuleren en voor de aansturing tijdens de werkdagen zorgdragen. Per klus zullen maximaal 2 leden worden ingezet.

In verband met COVID 19 wordt van alle deelnemers aan de werkdagen gevraagd zich aan de door de Rijksoverheid voorgeschreven beschermingsmaatregelen te houden. Kortheidshalve wordt daartoe verwezen naar de “Gedragslijn voor werkdagen i.v.m. COVID 19” zoals die voor de najaarswerkdagen 2020 zijn opgesteld en ook nu van toepassing zijn. (Zie tabblad Media en Communicatie/Nieuws.) 

De Commissie Horeca & Bar zorgt tijdens de voorjaarswerkdagen voor verstrekking van koffie en thee op het terras buiten onze kantine.

Met vriendelijke groet,

Kees Boot,

Secretaris Watersportvereniging Maas en Waal