Onderwerp: Veilige tewaterlating vaartuigen en verblijf op haventerrein vaarseizoen 2021

Geplaatst op 01-04-2021  -  Categorie: Algemeen

Zoals bekend kunnen jullie met ingang van 3 april 2021 jullie vaartuigen weer met behulp van onze

lier van onze helling te water laten. Voorwaarde daartoe is dat iedereen die gebruik van de lier wil

maken zich op onze verenigingswebsite (Tabblad Haven en terrein/Lierdagen) voor de gewenste

lierdag heeft ingeschreven.

Voor een doelmatig en veilig verloop van de tewaterlatingen op de lierdagen geldt het volgende:

  • Draag er zorg voor dat jullie boottrailers op de lierdag op orde zijn en klaar staan voor transport

naar de helling: banden op de vereiste spanning, lagers gangbaar, landvasten grijpklaar e.d.

  • Zorg dat boottrailers die in de weg staan tijdig voorafgaande aan de tewaterlating in afstemming

met de betreffende eigenaar verplaatst zijn.

  • Schipper en begeleidende bemanning van ieder vaartuig zijn op hun lierdag vanaf 09.00 uur in

de haven aanwezig om elkaar te helpen bij de tewaterlating. Iedereen blijft totdat iedereen te

water is en geen hulp meer nodig heeft.

Zoals bekend zijn vanwege de COVID 19 pandemie door de Rijksoverheid gedragsregels vastgesteld

om besmetting te voorkomen. Bij verblijf of het verrichten van werkzaamheden op ons haventerrein

en bij de tewaterlating van vaartuigen op onze helling geldt:

  • Elke bemanning van een te water te laten vaartuig op de lierdag bestaat inclusief schipper uit

maximaal 2 personen.

  • Bij verblijf en/of werkzaamheden op het haventerrein en bij de tewaterlating van vaartuigen

houdt iedereen de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

  • Mocht u symptomen van een mogelijke COVID 19 besmetting vertonen (verkoudheid, hoesten,

benauwdheid, reukverlies, verhoging e.d.) kom dan niet naar de haven, meld u dan af, blijf thuis

en laat u testen.

  • Groepsvorming (concentraties van meer dan 2 personen) is ook op het terrein van onze

watersportvereniging verboden. Het is dus helaas niet toegestaan met meer dan twee personen

op tenminste 1,5 meter onderlinge afstand plaats te nemen op het terras. Wilt u toch even

zitten, neem dan verspreid over het haventerrein plaats, maximaal in tweetallen. Houd als

tweetal ten opzichte van anderen een onderlinge afstand van meerdere meters aan.

Verblijf in de kantine of gebruik van de douche zijn tot nader order helaas verboden. De

toiletten mogen wel worden gebruikt.

Wij wensen alle (aspirant)leden een veilig verloop van werkzaamheden en tewaterlating en uiteraard

een veilig en ook plezierig vaarseizoen 2021!

Blijf gezond en houd vol!

Heumen, 27 maart 2021

Het bestuur van Watersportvereniging Maas en Waal,

Kees Boot, Maarten Verlinden,

secretaris voorzitter